5 Temel STCW Eğitimi

Sözleşmenin VI/1 ve VI/2 Kuralları ile Kod bölümünün A-VI/1 ve A-VI/2 Kısmı hükümleri uyarınca tüm gemiadamları

a) Denizde kişisel can kurtarma teknikleri eğitimi,
b) Temel ilkyardım eğitimi,
c) Yangın önleme ve yangınla mücadele eğitimi,
d) Personel güvenliği ve sosyal sorumluluk eğitimi,
e) Cankurtarma araçlarını kullanma yeterliği eğitimi görmek zorundadırlar.

Tüm gemiadamları yukarıdaki konularda yeterli olduklarını kanıtlamak için, her beş yılda bir belgelerini yenilemek zorundadırlar. Can kurtarma araçlarını kullanma yeterliği belgesi onsekiz yaşından küçük olmayan ve en az altı ay deniz hizmeti bulunan ve yukarıdaki eğitimleri tamamlayan gemiadamlarına düzenlenebilir. Yenileme eğitimi 2 gün teorik ve 3 gün uygulamadan oluşur. İlk defa alacaklar ise 15 günde tamamlanır.