Gemi Güvenlik Eğitimi

BİRLEŞTİRİLMİŞ GEMİ GÜVENLİK EĞİTİMLERİ  (2 gün)

Tüm Gemiadamları Cüzdanı çıkarabilmek için gemi güvenliği ile ilgili 3 yeni STCW sertifikası olan Güvenlik Tanıtım, Güvenlik Farkındalık ve Belirlenmiş Güvenlik görevleri eğitimlerini içeren bu kursu da almak zorundadırlar.

32 günlük gemici veya 32 günlük yağcı kursu alan gemiadamı adayı kursiyerlerin eğitim müfredatları bu eğitimleri İçerdiği İçin bu kursu ayrıca almalarına gerek yoktur.