İleri Yangın Eğitimi (3 Gün)

İleri yangın eğitimi tüm zabitlerce alınması gereken bir eğitim olduğundan tüm güverte zabitlerinin katılabileceği eğitim programıdır.

İleri yangın eğitim süresi 3 gündür. Eğitimin en az 1 günü Urla İskele yerleşkemizdeki yangın istasyonunda yapılmaktadır.